Aşağıdaki reklamlar istek dışı gönderilmektedir. Ş.YILDIZ
 
.
Menü  
  ANA SAYFA
  ŞÜKRÜ YILDIZ
  ► Resimleri
  ► Gezi ve Ziyaretleri
  ► Yazıları
  ► Görev Geçmişi
  ► Katıldığı Kurs ve Seminerler
  ► Verdiği Kurs ve Seminerler
  ► Yurt Dışı Görevi (Fransa - Nantes)
  ► Okyanus Dergisi
  ► BÜLTEN (Kayabaşı Çayır Kur'an Kursu)
  ► Hayat Okulu
  ► Tashîh-i Hurûf Kursu (Kastamonu)
  KARABÜK İMAM-HATİP LİSESİ
  1990 MEZUNLARI BULUŞMA PLATFORMU
  K A İ M D E R
  PEDAGOJİK FORMASYON
  NEY ÜFLEME SANATI
  DİN HİZMETİ
  KUR'AN KURSU
  İLİTAM (Ankara İlahiyat Lisans Tamamlama)
  KUR'AN-I KERİM
  ÇOCUKLAR İÇİN
  KİTAP - ANSİKLOPEDİ - E-KİTAP
  EĞİTİM (İlk ve Orta Öğretim)
  KİŞİSEL GELİŞİM (Motivasyon)
  EDEBİYAT
  TARİH
  COĞRAFYA
  YABANCI DİLLER
  SAĞLIK
  AİLE EĞİTİMİ
  İLAHİ
  => İlahi Sözleri
  Anket
  Ziyaretçi Defteri
İlahi Sözleri
    
     SEÇME İLAHİLER


1- DURMAZ YANAR VÜCUDUM

Durmaz yanar vücudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Sensin benim maksudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah

Halâs eyle nârından Allah
Ayırma dîdârından Allah
Cennette cemâlinden Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
 
Kandiller yana yana Allah
Dervişler döne döne Allah
Şükür erdik bugüne Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
 
Gül bülbülün ormanı Allah
Ver derdime dermanı Allah
Son nefeste îmandan Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
  
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
2- YAN YÜREĞİM YAN
 
Yan yüreğim yan
Gör ki neler var cânım
(Gör ki neler var Allah)
 
Bu halk içinde cânım
Bize gülen var
(Bize gülen var Allah)
 
Koy gülen gülsün
Hak bizi bilsin cânım
(Hak bizi bilsin Allah)
 
Gâfiller bilsin bilsin
Hakk’ı seven var
(Hakk’ı seven var Allah)
 
Yunus sen burda
Meydan isteme cânım
(Meydan isteme Allah)
 
Bu meydan içinde cânım
Merdâneler var
(Merdâneler var Allah)
 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
 
3- SENİ BEN SEVERİM
 
Seni ben severim candan îçeru
Yolum vardır bu erkândan îçeru
 
Beni benden sorma ben ben değilem
Bir başka ben vardır benden îçeru
 
Süleyman kuş dili bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan îçeru
 
Yunus’un sözleri hundur ateştir
Kapında kul var sultandan îçeru


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


4- BİZ DÜNYADAN
 
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selâm olsun
Bizim için hâyır duâ
Kılanlara selâm olsun
 
Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selâm olsun
 
Derviş Yunus söyler sözü
Yaş dolmuştur iki gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selâm olsun
 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 
5- DİL HÂNESİ
 
Dil hânesi pür nur olur
Envâr-ı zikrullâh ile
İklîm-i dîl mâmur olur
Mîmâr-ı zikrullâh ile
 
Her müşkil iş âsân olur
Derd-i dile dermân olur
Cânın içinde cân olur
Esrâr-ı zikrullâh ile
 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 
6- GÜL YÜZÜNÜ
 
Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Rasülallâh
Gül bahçene dünyamızda
Girelim yâ Rasülallâh
 
Âşkınla yaşarır gözler
Firâkınla yanar özler
Mübarek Ravzâ’na yüzler
Sürelim yâ Rasülallâh
 
Sensin gönüller sultânı
Getiren Yüce Kur’ân’ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Rasülallâh
 
Veda edip mâsîvâya
Yalvarıp Yüce Mevlâ’ya
Şefâât-ı Mustafa’ya
Erelim yâ Rasülallâh00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


7- SEVDİM SENİ
 
Sevdim seni mâbuduma
Cânân diye sevdim
Bir ben değil âlem sana
Hâyrân diye sevdim
 
Evlâd-ü iyâlden geçerek
Ben Ravza’na geldim
Ahlâkını methetmede
Kur’ân diye sevdim
 
Kurbânın olam şâh-ı rusül
Kovma kapından
Dîdârına müştâk olan
Yezdân diye sevdim
 
Mahşerde Nebîler bile
Senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana
Hâyrân diye sevdim
 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 

8- CÂNIM KURBAN OLSUN
 
Cânım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Gel şefâât eyle kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
 
Yedi kat gökleri seyrân eyleyen
Kürsünün üstünde cevlân eyleyen
Mirac’ta ümmetin affın dileyen
Adı güzel kendi güzel Muhammed
 
Yunus neyler iki cihanı sensiz
Sen Hak Peygambersin şeksiz gümansız
Sana uymayanlar gider îmansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed
 


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 
9- MUHAMMED ANADAN
 
Muhammed anadan doğdu
Melekler tebliğe geldi
Cihan muradına erdine erdi
Cân Muhammed nurdan Ahmed
 
Abdülmüttalib dedesi
Oğlu Abdullah babası
Âmine Hâtun annesi
Cân Muhammed nurdan Ahmed
 
Kırk yaşına girdi Ahmed
Peygamber oldu Muhammed
Dolandı hem sekiz cennet
Cân Muhammed nurdan Ahmed00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 
10- BİZ BU GÜLİSTANIN
 
Biz bu gülistanın bülbülleriyiz
Bahçe-i rindâ’nın sümbülleriyiz
 
Biz secde ederiz cemâl-i yâre
Vuslata olamaz başka bir çâre
 
Biz el ele verip Hakk’a gidelim
Gelin gönülleri tavaf edelim00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


11- KÂBE’NİN YOLLARI
 
Kâbe’nin yolları bölük bölüktür
Benim yüreğim delik deliktir
 
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)
 
Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helâl etsin hakkını
 
Görmez oldum ırak ile yakını
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 
12- GÂNÎ MEVLÂM
 
Gânî mevlâm nâsip etse
Varsam ağlayı ağlayı
Medine’de Muhammed’i
Görsem ağlayı ağlayı
 
Delil yapışsa elime
Lebbeyk öğretse dilime
İhram bezini belime
Sarsam ağlayı ağlayı
 
Hüccâc döner yana yana
Ciğerim döndü bir yana
Şol zemzemden kana kana
İçsem ağlayı ağlayı
 
Derviş Yunus der cân ile
Kul olmuşum îmân ile
Dilim zikr-i Kur’ân ile
Varsam ağlayı ağlayı
 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
 
13- AFFET İSYÂNIM
 
Affet isyânım benim
Hâlim yamân Allahım
Ref’ et nisyânım benim
Medet amân Allah’ım
(Hâlim yamân sultânım)
 
Defterim dolu siyah
Amelim tekmil günah
Sensin kuluna penah
Medet amân Allah’ım
(Hâlim yamân sultânım)
 
Ümmet et Hâbîbîne
Gönüller Tâbîbî’ne
Rahmeyle garibine
Medet amân Allah’ım
(Hâlim yamân sultânım)
 
Aşkını âzâd eyle
Cemâlinle şâd eyle
Kulum diye yâd eyle
Medet amân Allah’ım
(Hâlim yamân sultânım)


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

14- MÂİL OLDUM
 
Mâil oldum bahçe-sinde hurmaya
Takatim kalmadı asla durmaya
Ol Medine Ravzâ-sını görmeye
Görmeyince alma yâ Rab cânımı
 
Âşık olan bu fâ-niyi neylesin
Sâlât-ü selâmla gökler inlesin
Medine’ye varıp-mesken eylesin
Varmayınca alma yâ Rab cânımı


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 

15- BUYRUĞUN TUT
 
Buyruğun tut Rahmân’ın
Tevhîde gel tevhîde
Tazelensin îmânın
Tevhîde gel tevhîde
 
Allah Hak Lâ ilâhe illallâh
Allah Hu Lâ ilâhe illallâh
 
Sen seni ne sanırsın
Fâniye aldanırsın
Hoş bir gün uyanırsın
Tevhîde gel tevhîde
 
Allah Hak Lâ ilâhe illallâh
Allah Hu Lâ ilâhe illallâh
 
Hüdâi’yi düş eyle
Âşka gelip cûş eyle
Bu Kevser’den nûş eyle
Tevhîde gel tevhîde
 
Allah Hak Lâ ilâhe illallâh
Allah Hu Lâ ilâhe illallâh


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 
16- BİLMEM NÎDEYİM
 
Bilmem nîdeyim (Allah Allah)
Aşkın elinden (Hay Hay)
Kande gideyim aşkın elinden
Sallallâhü alâ Muhammed
(Sallallâhü aleyke Ahmed)
 
Meskenim dağlar (Allah Allah)
Gözyaşım çağlar (Hay Hay)
Durmaz kan ağlar aşkın elinden
Sallallâhü alâ Muhammed)
(Sallallâhü aleyke Ahmed)
 
Yunus’un sözü (Allah Allah)
Kül olmuş özü (Hay Hay)
Kan ağlar gözü aşkın elinden
Sallallâhü alâ Muhammed
(Sallallâhü aleyke Ahmed)00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
17- AH NİCE BİR UYURSUN
 
Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
 
Çağrışır tellâllar inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
 
Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakk’ı zikretsin dilin
 
Evliyaya uğramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldık dağlar başında00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


18- MEVLÂM SANA
 
Mevlâm sana ersem diye
Aşka düşen pervaneyim
Cemâlini görsem diye
Âşkâ düşen pervâneyim
 
Gözyaşlarım durmaz coşar
Seller gibi çağlar coşar
Vuslat ümidiyle yaşar
Âşkâ düşen pervâneyim
 
Derdinle ağlar inlerim
Âşka düşer en inlerim
Bülbül şakır ben dinlerim
Âşkâ düşen pervâneyim


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

19- BÜLBÜLLER SAZDA
 
Bülbüller sazda güller niyâzda
Söyle namazda Elhamdülillâh
Koşuşur herkes duyulur bir ses
Söyle her nefes Elhamdülillâh
 
Dilimde Kur’ân kalbimde îmân
Tesbihim her an Elhamdülillâh
Yatma seherde uğrarsın derde
Söyle her yerde Elhamdülillâh


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


20- EY ALLAH’IM
 
Ey Allah’ım beni senden ayırma
Beni senin cemâlinden ayırma
 
Seni sevmek benim dinim îmânım
İlâhî dîn-î îmândan ayırma
 
Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm
İlâhî bülbülü gülden ayırma
 
Eşrefzâde senin kemter kulundur
İlâhî kulunu senden ayırma
 
 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Salât-i Ümmiye
 
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nin Nebiyyil ümmiyyi ve alâ
Âlihî ve sahbihî ve sellim.
 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 

Tekbir ve Tehlil
 
Allâhü Ekber Allâhü Ekber,
Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber,
Allâhü Ekber ve lillâhil hamd.
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Abdulmuttalip( amuttalip_25hotmail.com ), 16.05.2013, 21:23 (UTC):
Bizim ilahi grubunda sık sık söylediğimiz ilahiler.. Hazırlayanın ellerine sağlık çok güzel olmuş...

Yorumu gönderen: kubra( ), 16.03.2013, 15:04 (UTC):
çooook güzel ilahilerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
   
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
"Uyanan bir düşünce kolay kolay uyuyamaz" (T. Carlyle)  
 

DUYURU PANOSU

"Bende sıklet, sende letafet... Allah'ım affet! Latiften af bekler kesafet... Allah'ım affet! Etten ve kemikten kıyafet... Allah'ım affet! Şanındır fakire ziyafet... Allah'ım affet! Acize imdadın şerafet... Allah'ım affet! Sen mutlaksın, bense izafet! Allah'ım affet! Ey kudret, ey rahmet, ey re'fet! Allah'ım affet!" Necip Fazıl KISAKÜREK

SİTENE EKLE

 
6 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=