Aşağıdaki reklamlar istek dışı gönderilmektedir. Ş.YILDIZ
 
.
Menü  
  ANA SAYFA
  ŞÜKRÜ YILDIZ
  ► Resimleri
  ► Gezi ve Ziyaretleri
  ► Yazıları
  ► Görev Geçmişi
  ► Katıldığı Kurs ve Seminerler
  ► Verdiği Kurs ve Seminerler
  ► Yurt Dışı Görevi (Fransa - Nantes)
  ► Okyanus Dergisi
  ► BÜLTEN (Kayabaşı Çayır Kur'an Kursu)
  ► Hayat Okulu
  ► Tashîh-i Hurûf Kursu (Kastamonu)
  KARABÜK İMAM-HATİP LİSESİ
  1990 MEZUNLARI BULUŞMA PLATFORMU
  K A İ M D E R
  PEDAGOJİK FORMASYON
  NEY ÜFLEME SANATI
  DİN HİZMETİ
  => Cami Dersleri
  => Merasim Duaları
  => Vaaz ve Sohbetler
  KUR'AN KURSU
  İLİTAM (Ankara İlahiyat Lisans Tamamlama)
  KUR'AN-I KERİM
  ÇOCUKLAR İÇİN
  KİTAP - ANSİKLOPEDİ - E-KİTAP
  EĞİTİM (İlk ve Orta Öğretim)
  KİŞİSEL GELİŞİM (Motivasyon)
  EDEBİYAT
  TARİH
  COĞRAFYA
  YABANCI DİLLER
  SAĞLIK
  AİLE EĞİTİMİ
  İLAHİ
  Anket
  Ziyaretçi Defteri
Merasim Duaları


                                                   
                                                    HATİM DUASI

      
Euzü Billahi Mineş Şeytanirracim. Bismilahirrrahmanirrahim

      Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves- salâtü ves- selâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

      Allâhümme rabbenâ, yâ rabbenâ, tekabbel minnâ, inneke entes- semî’ul alîm. Ve tüb aleynâ, yâ mevlanâ, inneke entet- tevvâbür rahıym. 

      Vehdinâ ve veffiknâ ilel hakkı ve ilâ tarîkım müstekıym. Bi beraketi (hatmi)’l Kur’ânil azıym. Ve bi hurmeti men erseltehû rahmetel-lil âlemiyn.

      Vağfü annâ ,yâ rahıym. Vağfü annâ, yâ kerîm. Vağfirlenâ, zünûbena, bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ ekramel ekramiyn. Ve yâ erhamer râhımîn. 

      Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.


      Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit almak kudret ve kuvvetine sahip olan Yüce Rabbimiz!
     
      Sana hamdederiz daima ‘Elhamdü lillâh’ diye. Sana şükrederiz, ‘nimetlerin bize ihsânındır’ diye. Bize ancak sen acırsın ‘mü’min kullarım’ diye.
 
     Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri kendine kul, Habîb’in Muhammed Mustafa’ya ümmet eyle. Dünyanın sıkıntılarıyla ve günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi okunan Kur’an nuruyla aydınlık eyle Yâ Rabbi.
    
      İmandan sonra küfre dönmekten, hidâyete erdikten sonra dalâlete düşmekten, İslâm’la şereflendikten sonra hor görülmekten bizleri muhafaza eyle Yâ Rabbi.    
    
      Yâ ilâhel âlemîn. Rahmetin gazabından üstündür, bize rahmetinle tecelli eyle.Bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde; bizleri yüzü ak, gönlü pâk olan ve Sevgili Rasûlü’nün ‘Livâ-ül Hamd’ isimli sancağı altında toplanan, mesut ve bahtiyar insanların zümresine dâhil eyle Yâ Rabbi.
    
       Yâ Rabbi! Hasta kullarına şifâ, dertli kullarına devâ, borçlu kullarına da edâlar nasîp eyle. Vatanımızı ve tüm İslâm beldelerini güç yetmez, tâkat erişmez; yangın, sel, zelzele gibi âfet ve musîbetlerden muhâfaza eyle Yâ Rabbi.
    
       Yâ ilâhel âlemîn okuduklarımızdan hâsıl olan sevabı; bütün Peygamberlere, Hz. Peygamber’in âilesi, ashâbı ve etbâına, bütün ulemâ ve şühedâ’ya ve şu anda ‘âmîn’ diyen cemaatimizin de tüm geçmişlerinin ruhlarına hediyye eyliyoruz, vâsıl eyle Yâ Rabbi. Bu kardeşlerimizi her iki cihanda azîz eyle Yâ Rabbi!
   
      Bizler de tüm geçmişlerimiz gibi sevdiklerimizden ayrılacağımız zaman, kâmil bir îman, sâlih bir amel ve arınmış bir ruhla huzuruna çıkmayı nasîp eyle Yâ Rabbi.
       
      Not: Merasimin amacına göre aşağıdakilerden biri buradan itibaren eklenir.
      
      Sana yapmış olduğumuz duâları, Mescid-i Haram’da, Mescid-i Nebevi’de ve Mescid-i Aksâ’da yapılan duâlarla birlikte ‘Fe tekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin’ âyetinin sırrına mazhâr eyle Yâ Rabbi.
    
       Bizlere son nefeste Kelime-i Şehâdet ki buyrun ‘Eşhedü ....’ diyerek çene kapamayı nasîp eyle Yâ Rabbi.
 
      Âmîn. Bi hurmet-i seyyid-il mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. EL-FÂTİHA.  


   --------------------------------------- EKLER ------------------------------------------
 
  

      Hacc Mevlidi (gidiş öncesi)

      Senin rızana ulaşabilmek için, kutsal hac yolculuğuna çıkan bu kardeşimize, o mübarek beldeleri ziyaret etmeyi, ‘hacı’ olarak dönmeyi nasip eyle ya Rabbi! Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de namaz kılmayı, Kabe-i Muazzama’yı tavaf etmeyi, Arafat ve Müzdelife’de vakfe yapmayı, o zemzemden kana kana içmeyi, Lebbeyk nidalarıyla haccını tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi!
 
       Bu kardeşimizin haccını mebrur, sa’yini meşkür, zenbini de mağfur eyle ya Rabbi! Gittikleri gibi sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde sevdiklerine kavuştur ya Rabbi!
 
       Hassaten şu anda el açıp ‘amin’ diyen cemaatimizden de, o mübarek beldeleri görmeyi arzu eden, oranın hasreti ile gönülleri kavrulan kardeşlerimize de en yakın zamanda imkanlar bahşeyle ya Rabbi! 

   ----------------------------------------------------------------------------------

      Ramazan-ı Şerif sonunda yapılan "Hatim Duası"

       Hâssaten Mübarek Ramazan ayı boyunca, bizlerin okuduğu, cemaatimizin dinlediği ve takip ettiği Hatm-i Şerif’ten hâsıl olan sevabı, evvelâ Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafâ (SAV)’in azîz, latîf, mübârek ruhlarına hediyye eyledik vâsıl eyle Yâ Rabbi.
 
       Ayrıca cemaatimizin evlerinde okumuş olduğu…….aded hatm-i şerifi de katında ayrı ayrı kabul eyle Yâ Rabbi! Bu kardeşlerimizin kelime kelime göz yorarak okuduğu hatimleri de makbul olan hatimlerden eyle Yâ Rabbi! Ve bu hatimler her ne niyet üzere okunmuş ise sahiplerinin niyetlerini halis ve makbul eyle Yâ Rabbi! 

     ----------------------------------------------------------------------------------
       
         Berat Kandili Mevlidi

Günahlardan kurtar bizi
Beratımızı ver Allah’ım
Suçlarımızı bağışlayıp
Beratımız ver Allah’ım
 
Uzun yıllar ömür sürdük
Şükür bu günleri gördük
Berat Kandili’ne erdik
Beratımız ver Allah’ım
 
Ol habibin haber verdi
Bu geceyi çok överdi.
“ Mü’min bağışlanır” derdi.
Beratımız ver Allah’ım.
 
 Rızkımızı bol ver bugün
Helalinden mal ver bugün
İyi, güzel hâl ver bugün
Beratımız ver Allah’ım
 
Ömrümüzü uzun eyle
Güzel amel nasip eyle.
Biz kullarız rahmet eyle.
Beratımız ver Allah’ım
 
Rahmetin sonsuzdur elbet
Rabbimizsin bize lutfet
Bütün mü’minleri affet.
Beratımız ver Allah’ım.

-----------------------------------------------------------------------------
       Şehitler için merasim

       Hassaten bundan seksen yıl kadar önce Çanakkale’de ve diğer bölgelerde, aziz vatanın savunmasında canlarını seve seve veren şehitlerimizin de ruhuna hediye eyledık vasıl eyle Ya rabbi.

       Bizleri onların şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Bizden sonraki nesilleri de fedakârlık, şehıtlık ve gazilik duygularıyla yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi.


                                  SÜNNET MERASİMİ DUASI

       Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves- salâtü ves- selâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

       Allâhümme rabbenâ, yâ rabbenâ, tekabbel minnâ, inneke entes- semî’ul alîm.Ve tüb aleynâ, yâ mevlanâ, inneke entet- tevvâbür rahıym. 

       Rabbena vecalnâ müslimeyni leke ve min zürriyetina ümmetem müslimetel lek. Ve erinâ menâsikenâ ve tüb aleynâ. İnneke entet tevvâbür rahıym.

       Ya rabbel alemin! Sevinçte ve kederde bir araya gelmeyi adet edinerek şu mekana toplanan kardeşlerimizi her iki cihanda aziz eyle ya rabbi. 
 
       Sünnet edilen bu kardeşimizi mes’ut ve bahtiyar eyle ya rabbi. Vatanına, milletine ve ailesine hayırlı bir evlat olarak yetişmesini nasip eyle ya rabbi.
 
       Bu yaşından itibaren dinini, kültürünü bilen ve bu doğrultuda hayatını tanzim eden bir kul eyle ya rabbi.
 
       Hz. Peygamber’in buyurduğu gibi ‘Allah’a ibadet ede ede yetişen gençler’in zümresine dahil eyle ya rabbi.
 
       Kendisine sağlıklı ve içi hayırla dolu uzun bir ömür nasip eyle ya rabbi.
 
       Evlatlarının sünnetini görme şerefine eren bu aileye de aynen bu gün olduğu gibi mutlu bir şekilde mürüvvetlerini görmeyi de nasip eyle ya rabbi.
               
       Rabbena atina…

 

 

       SÖZ KESME, NİŞAN ve NİKAH DUASI
       
        Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbih:
 
        "Ve enkihul eyâmâ minküm ves sâlihıyne min ıbâdiküm ve imâiküm. İy yekûnû fükarâe yügnihimüllâhü min fadlih. Vallâhü vâsi’un alîm"
 
       Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.
 
        Allâhümmec’al hâzel akde meymûnev ve mübârakev ve mühtârâ. Vec’al beynehümâ ülfetev ve muhabbetev ve karârâ. Ve lâ tec’al beynehümâ nefratev ve fitnetev ve firârâ.
 
        Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ.
        Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin (SAV) ve Hatîcetel Kübrâ.
        Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin (RA) ve beyne Fâtımetez Zehrâ.
 
        Allâhümme eğtı lehümâ veleden sâlihâ, ve rizkan vâsiâ, ve umran tavîlâ.
 
        Allâhümme rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ, kurrate eğnüniv vec’alnâ lil müttekıyne imâmâ.
 
        Yâ rabbel âlemîn!
 
        Senin emrine, Rasülü’nün sünnetine uymak amacıyla; hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atmış bulunan bu kardeşlerimizin dünya ve ahiretlerini ma’mur eyle ya rabbi.
 
        Kendilerine bol rızıklar, hayırlı evlatlar ve huzur dolu bir hayat nasip eyle ya rabbi.
 
        Ve en önemlisi de bundan sonraki hayatlarında senin sevdiğin ve razı olduğun aileler zümresine dahil eyle ya rabbi.
 
        Hz.adem ve Havva arasında, Hz. Muhammed ve ve Hz. Hatice arasında nasıl bir huzur ve muhabbet ihsan eylediysen, aynı huzur ve muhabbeti bu genç kardeşlerimize de nasip eyle ya rabbi.
 
        Evlatlarını gelin ve damat görme şerefine erecek olan her iki aileyi de iki cihanda aziz eyle ya rabbi.
El açıp amin diyen kardeşlerimizi de aynı duygulara erişmeyi nasip eyle ya rabbi.
 
        Hayırların fethi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için Allah rızası için El- FATİHA.

 
                       HACI UĞURLAMA DUASI
   
             (Memleketinden hareket öncesi uğurlama duası)
 
Bismillâhir rahmânir rahîm.
“… Ve lillâhi alen nâsi hıccül beyti menistetâa ileyhi sebîlâ…” 
Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves- salâtü ves- selâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.
 
Yâ ilahel alemin. Ve ya erhamer rahımin
                 
● Sana hamdederiz daima ‘Elhamdü lillâh’ diye. Sana şükrederiz, ‘nimetlerin bize ihsânındır’ diye. Bize ancak sen acırsın ‘mü’min kullarım’ diye.
 
       ● Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri kendine kul, Habîb’in Muhammed Mustafa’ya ümmet eyle. Dünyanın sıkıntılarıyla ve günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi okunan Kur’an nuruyla aydınlık eyle Yâ Rabbi.
    
       ●  İmandan sonra küfre dönmekten, hidâyete erdikten sonra dalâlete düşmekten, İslâm’la şereflendikten sonra hor görülmekten bizleri muhafaza eyle Yâ Rabbi.    
    
● Senin rızana ulaşabilmek için hac yolculuğuna çıkan bu kardeşlerimize, o mübarek beldeleri ziyaret etmeyi, ‘hacı’ olarak dönmeyi nasip eyle ya Rabbi!
 
● Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de namaz kılmayı, Kabe-i Muazzama’yı tavaf etmeyi, Arafat ve Müzdelife’de vakfe yapmayı, o zemzemden kana kana içmeyi, Lebbeyk nidalarıyla haccını tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi!
 
● Sevgili Rasülünün "Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mükâfatı cennettir." buyurdu; bu kardeşlerimizi cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..
 
● Bize uzun görünen hac yollarını kısa eyle ya rabbi.
● Bizleri gafletten, cehaletten beri eyle ya rabbi.
● Vatanımıza dönene kadar bizleri senin rızana uygun vakit geçirmeyi nasip eyle ya rabbi.
● Senin zikrinle fikrinle meşgul olmayı nasip eyle ya rabbi. Birbirimizle iyi geçinmeyi nasip eyle ya rabbi. 
● Nefsi ve şeytanı aramıza sokma yâ Rabbi!..
● Hac vazifesini seve seve yapmayı nasîb eyle yâ Rabbi!..
● K. Kerîm'in sevgisini gönüllerimize yerleştir yâ Rabbi!
 
● Cümlemize senin yolunda iken, zikrinde, fikrinde ve şükründe iken, abdestli iken, cami cemaat yolundayken, hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle yâ Rabbi…
     
● Bu kardeşlerimizin haccını mebrur, sa’yini meşkür, zenbini de mağfur eyle ya Rabbi! Gittikleri gibi sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde sevdiklerine kavuşturuver ya Rabbi! 
 
● Hassaten şu anda el açıp ‘amin’ diyen kardeşlerimizden de, o mübarek beldeleri görmeyi arzu eden, oranın hasreti ile gönülleri kavrulan kardeşlerimize de en yakın zamanda imkanlar bahşeyle ya Rabbi!
 
Âmîn. Bi hurmet-i seyyid-il mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. EL-FÂTİHA.       
 
 
 
 
 
 
 


                                               

                                 


                           

 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ali ( aliozcan1960hotmail.com ), 28.12.2010, 14:24 (UTC):
Allah razı olsun kardeşim Allah (c.c.) çalışmalarının devamını ve muvaffakiyetler nasib etsin. Allah'a emanet ol.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
   
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
"Uyanan bir düşünce kolay kolay uyuyamaz" (T. Carlyle)  
 

DUYURU PANOSU

"Bende sıklet, sende letafet... Allah'ım affet! Latiften af bekler kesafet... Allah'ım affet! Etten ve kemikten kıyafet... Allah'ım affet! Şanındır fakire ziyafet... Allah'ım affet! Acize imdadın şerafet... Allah'ım affet! Sen mutlaksın, bense izafet! Allah'ım affet! Ey kudret, ey rahmet, ey re'fet! Allah'ım affet!" Necip Fazıl KISAKÜREK

SİTENE EKLE

 
6 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=